Klasyfikacja wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych

Klasyfikacja wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych.

Od bardzo dawna wyroby kosmetyczne i perfumeryjne pełniły rolę środków do utrzymywania higieny osobistej. Dzięki nim można chronić i pielęgnować skórę oraz upiększać swój wygląd. Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne pomagają zachować młodość, pogodę ducha oraz zdrowie. Biorąc pod uwagę skład chemiczny, niektóre z nich można traktować jako substancje o działaniu dermatologicznym. Mają one zapobiegać powstawaniu defektów skóry oraz chronić przed niekorzystnym wpływem środowiska, tj. zanieczyszczeniem powietrza i wody, gwałtownie zmieniającymi się warunkami klimatycznymi, jak również promieniowaniem UV.

Obecność kosmetyków i substancji zapachowych w życiu codziennym datuje się już od starożytności. Archeologowie w egipskich grobowcach natrafiali na naczynia z pudrami, olejami i kremami. Pierwszą znaną mistrzynią sztuki upiększania ciała i stosowania aromaterapii) była Kleopatra (VII w. p.n.e.), kobieta wielkiej urody, ostatnia królowa Egiptu. Umiejętność tę przejęły od Egipcjanek Żydówki, Greczynki, a następnie Rzymianki.  Aromaterapia — metoda leczenia, w której wykorzystuje się olejki eferyczne pochodzenia roślinnego. Popea żona Nerona, cesarza rzymskiego (37-68 r. n.e.), stosowała mikstury miodu i mleka, aby utrzymać swe ciało piękne i młode.

Sztuka upiększania ciała ludzkiego upadła wraz z Cesarstwem Rzymskim. W średniowieczu postawa ascetyczna wręcz zabraniała interesowania się własnym ciałem. Od okresu odrodzenia kosmetyki i wyroby perfumeryjne stopniowo powracały do łask użytkowników. Zabiegi upiększające coraz częściej są łączone z codzienną higieną ciała. Obecnie na rynku występuje wielka różnorodność wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych. Zostały one uporządkowane i podzielone na odpowiednie grupy. Ujednoliconą klasyfikację tych wyrobów według SWW oparto na układzie dziesiętnym. Systematyczny Wykaz Wyrobów jest polskim odpowiednikiem Europejskiej Klasyfikacji Produktów (CPA). Uwzględnia się w nim podział na: gałęzie przemysłu, branże i podbranże, z jednoczesnym przypisaniem odpowiednich symboli cyfrowych.

Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne są zaklasyfikowane do przemysłu chemicznego według następującego podziału:

13 — przemysł chemiczny,

132 — wyroby tłuszczopodobne i tłuszczopochodne,

1324 — wyroby kosmetyczne i perfumeryjne (bez ziołowych),

1324-1 — środki do pielęgnacji jamy ustnej,

1324-2 — środki kosmetyczne do włosów,

1324-3 — środki kosmetyczne do pielęgnacji skóry,

1324-4 — środki upiększające,

1324-5 — wyroby perfumeryjne,

1324-6 — środki higieniczne kosmetyczne.

Obecnie w nowoczesnych technologiach kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych wykorzystuje się osiągnięcia z wielu dziedzin, by stworzyć efektywne i wiarygodne wyroby, z jednoczesnym zachowaniem zasady całkowitego bezpieczeństwa. W celu uchronienia użytkownika przed bezwartościowymi i niebezpiecznymi wyrobami wprowadzono przepisy dotyczące obrotu, badania i kontroli wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych. W Polsce nadal obowiązuje akt prawny z 18 stycznia 1939 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych. W 1994 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Przemysłu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska. Obecnie trwają prace nad utworzeniem przepisów o kosmetykach, odpowiadających Dyrektywie Kosmetycznej Unii Europejskiej.

Do kontroli i oceny kosmetyków oraz do podejmowania decyzji o dopuszczeniu wyrobów na rynek krajowy jest upoważniony Państwowy Zakład Higieny (PZH), Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku, natomiast do wykonywania badań chemicznych — Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ponadto wyroby kosmetyczne są badane przez Klinikę Dermatologiczną Akademii Medycznej i wyspecjalizowane ośrodki. W przypadku kosmetyków dla niemowląt i dzieci konieczna jest opinia Instytutu Matki i Dziecka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *