Ocena jakości wyrobów kosmetycznych

Ocena jakości wyrobów kosmetycznych.

Cechy jakościowe wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych powinny przede wszystkim spełniać oczekiwania użytkowników w zakresie efektywnej ochrony, pielęgnacji, poprawy wyglądu, jak również uzyskania pożądanych efektów estetycznych i dobrego samopoczucia.

Ocenie sensorycznej powinny podlegać: wygląd kosmetyku — konsystencja, barwa, zapach, pH, oraz stan opakowania i oznakowania. Do przeprowadzenia badania jakości wyrobów należy posłużyć się: szkłem powiększającym, wzorcami kolorów, bibułkami do sprawdzania zapachów, papierkami uniwersalnymi do sprawdzenia pH wyrobów. Producent dodatkowo jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli pH, zawartości poszczególnych składników i czystości bakteriologicznej.

Do wad, które mogą powstawać w czasie przechowywania i transportu należą:

• jełczenie — złożone procesy chemiczne, zachodzące pod wpływem światła, powietrza, wilgoci, bakterii; procesom tym ulegają najczęściej substancje tłuszczowe i zapachowe; organoleptycznymi oznakami jełczenia są żółte lub brązowe plamy na powierzchni wyrobu oraz nieprzyjemny zapach;

• demulgacja, polegająca na rozwarstwieniu emulsji na składniki;

• brak trwałego zapachu,

• wytrącanie się zawiesin, zmętnienie, powstanie osadu;

• zanieczyszczenie mechaniczne,

• pleśnienie — proces związany z rozwojem drobnoustrojów;

• nalot powstający wskutek krystalizacji nadmiaru niektórych składników;

• wyparowanie płynów.

Opakowania bezpośrednie mają coraz częściej duży wpływ na jakość wyrobu. Tradycyjnymi materiałami używanymi do produkcji opakowań wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych są: szkło, niekiedy nawet kryształowe, papier (tektura), ceramika, metale i folia metalowa, tworzywa sztuczne. Bardzo wygodnymi dla użytkownika są opakowania aerozolowe z blachy aluminiowej lub szkła, zaopatrzone w urządzenia do rozpylania. Gaz wypełniający te opakowania musi być chemicznie podobny do rozpylanego wyrobu, nie może być toksyczny, a ponadto nie może szkodzić środowisku. Sprzedawca musi sprawdzić szczelność opakowania i poprawność działania urządzeń rozpylających.

Wyroby kosmetyczno-perfumeryjne, występujące w obrocie handlowym, powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z obowiązującymi aktami normalizacyjnymi (Dz.U. Nr 64, 1995 r.). Znaki towarowe umieszczane na opakowaniach to:

— nazwa wyrobu (nazwa handlowa),

— funkcja wyrobu, jeżeli przeznaczenie nie jest ogólnie znane,

— nazwa i adres producenta (ewentualnie importera lub dystrybutora),

— zawartość nominalna,

— minimalna data trwałości (dopuszcza się oznakowanie cyfrowe: rok, miesiąc, dzień),

— określone środki ostrożności, jakich należy przestrzegać przy przechowywaniu i stosowaniu wyrobu, jeżeli ze względu na jego właściwości jest to konieczne,

— numer serii produktu,

— sposób użycia,

— znaki bezpieczeństwa „B” w przypadku wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji,

— napis „Posiada świadectwo/atest PZH”,

— inne dodatkowe oznaczenia (rysunek).

Rysunek. Dodatkowe oznaczenia wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych: a) opakowania, które można powtórnie przetwarzać, b) kontrola mikrobiologiczna wyrobów, c) wyrób nie jest testowany na zwierzętach.

Przykład oznaczenia:

„Exclusive” krem do rąk i paznokci
SI „Świt” Warszawa ul. Taśmowa 1
75 ml, trwałość 1 rok (data produkcji 98,05,04)
sposób użycia ... ; atest PZH 08030/95
kod kreskowy, symbol SWW 1324-316, ZN-95/ŚWIT-1

Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne muszą być bezpieczne dla zdrowia i życia użytkownika. Świadectwem bezpieczeństwa jest znak „B”, a na rynku europejskim symbol „CE” (zgodnie z odpowiednimi dyrektywami europejskimi). Wszystkie informacje umieszczone na opakowaniach muszą być podane w języku polskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *