Posúdenie kvality kozmetických výrobkov

Posúdenie kvality kozmetických výrobkov.

Kvalitatívne charakteristiky kozmetických a parfumérskych výrobkov by mali predovšetkým zodpovedať očakávaniam používateľov, pokiaľ ide o účinnú ochranu, starostlivosť, vylepšiť vzhľad, ako aj na dosiahnutie požadovaných estetických a dobrých účinkov.

Ocenie sensorycznej powinny

Continue readingPosúdenie kvality kozmetických výrobkov