Kozmetické prípravky na starostlivosť o pokožku

Kozmetické prípravky na starostlivosť o pokožku.

S cieľom predstaviť veľmi rozmanitú škálu výrobkov starostlivosti o pokožku je uvedená ich klasifikácia:

1324-31 - kozmetické krémy;

1324-32 - prostriedky na čistenie a umývanie pokožky: kozmetické mlieka a krémy, olejki

Continue readingKozmetické prípravky na starostlivosť o pokožku

Pages: 1 2