Surowce organiczne stosowane w przemyśle kosmetyczno-perfumeryjnym

Surowce organiczne stosowane w przemyśle kosmetyczno-perfumeryjnym.

Do węglowodorów, jako najprostszych związków organicznych, które znalazły zastosowanie wśród surowców kosmetycznych i perfumeryjnych, należą m.in.: benzyna, nafta, oleje parafinowy i wazelinowy oraz parafina, cerezyna, azuleny. Szczególnie są wykorzystywane właściwości tych związków, przede wszystkim …

Continue readingSurowce organiczne stosowane w przemyśle kosmetyczno-perfumeryjnym

Surowce nieorganiczne i mineralne stosowane w przemyśle kosmetyczno-perfumeryjnym

Do produkcji wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych stosuje się bardzo dużo różnorodnych surowców pochodzenia nieorganicznego, mineralnego i organicznego.

Surowce nieorganiczne stosowane w przemyśle kosmetyczno-perfumeryjnym.

Z surowców nieorganicznych wykorzystuje się czyste pierwiastki chemiczne, tj. tlen (O2), ozon (O3

Continue readingSurowce nieorganiczne i mineralne stosowane w przemyśle kosmetyczno-perfumeryjnym